anettes blog – on the road

refugees and migrants telling their stories


Skriv en kommentar

Fra Libyen til Italien – hvor er biblioteket?

 

Migrantlejren på den italienske ø Sicilien

Det første Adane spørger efter, da han lander på Italiens kyst efter tre døgns livsfarlig sejlads i en overfyldt båd er et bibliotek. Adane er ung og migrant/flygtning fra Etiopien. Adane er forfatter og har fået udgivet to bøger i sit hjemland med digte og prosa, hans store interesse filosofi, og så er han ung og flygtning fra Etiopien.

Han satte ud fra Libyen sammen med 180 andre. I tre døgn sejlede de rundt på må og få, indtil et redningsskib samlede dem op. Først sagde Malta nej til at skibet måtte lande sin last af mennesker på øen. Senere fik det tilladelse af de italienske myndigheder til at sætte dem i land på øen Lampedusa. Derfra blev de bragt videre til Sicilien og overflyttet til en lejr i en mindre by på øen. Det havde været tre sande rædselsdøgn i en større træbåd på det vinterkolde hav. På et tidspunkt gik motoren i stå, men det lykkedes at få gang i den igen. Lettelsen var enorm, da redningsskibet endelig samlede dem op. Da er det mere end en uge siden, de satte ud fra Libyens kyst.

Han har selv mærket, hvordan

libyske fangevogtere og

kriminelle bander begår

overgreb.

Jeg får beskeden på Messenger fra Adane en morgen i starten af november:

-Miss. Nu er jeg i Italien.

Sidst jeg hørte fra ham, sad han et sted i Libyens hovedstad Tripoli. Adane var blot en blandt mange strandet under forfærdelige forhold i Libyen. Han har siddet i flere detentionscentre. Han har set og selv mærket, hvordan libyske fangevogtere og kriminelle bander og smuglere begår overgreb mod flygtningene. En gang imellem skriver han og spørger, om jeg har nogen nyheder fra havet. Jeg kan forstå på ham, at han sidder i venteposition til at komme med et smuglerskib over Middelhavet til Europa.

Et par dage efter at han er kommet til lejren på Sicilien, skriver han igen:

-Jeg kan ikke blive her. Det er langt ude på landet. Når jeg går på biblioteket, er der ingen bøger på engelsk. Alle bøgerne er på italiensk. Jeg er forvirret med al ting.

Vi diskuterer lidt hans muligheder. Jeg kender ikke meget til forholdene for migranter i Italien. Adane begynder at lære italiensk efter en app på sin telefon.

Så hører jeg ikke fra ham et stykke tid. Som med alle mine kontakter blandt flygtninge I Libyen tjekker jeg indimellem, om de har været online. At de stadig er i live for det er bestemt ikke sikkert i et land som Libyen. Forleden morgen lå en ny besked fra Adane.

-Jeg er kommet til Frankrig, skriver han. -Jeg er så glad. Nu har jeg gode muligheder for at læse franske filosoffer som Victor Hugo, Albert Camus, Rene Descartes, Roussos og alle de store russiske forfattere.

Adane er også uddannet elektriker og først og fremmest vil han bare gerne have et arbejde og asyl i Europa.

-Frankrig er et godt land. Selv her i Grenoble er der fire universiteter og store industriområder.
-Jeg er sikker på, jeg vil nå mine mål og få succes, skriver han.

En afrikaner samlede Adane op I sin bil, da han gik på landevejen. Manden bor i Grenoble, og Adane bor i øjeblikket hos ham.

Morgenen efter har Adane skrevet igen. Han kunne ikke blive boende hos sin afrikanske ven, så nu bor han på gaden.

Et par timer senere har han fundet ud af, hvor der serveres gratis mad, og hvor han kan få et bad og vasket sit tøj. Og han finder også et sted, hvor han kan bo nogen dage. Selvom han ikke kan lide tanken om ikke at kunne klare sig selv:

-Nu mangler jeg bare et sikkert sted at sove, skriver han. Bare jeg kan få asyl her i Frankrig, så kan jeg arbejde, studere og sove et sikkert sted. Det er kun lige nu, jeg er afhængig af hjælp. Så kan jeg skabe mit liv på min egen måde, skriver han.

 

 


2 kommentarer

Where is the library – from Libya to Italy

 

20191231_125855771_iOS

Migrantlejren på den italienske ø Sicilien

After his arrival from Libya to the Italian coast the first thing Adane asks for is a library. Adane is young and a migrant/refugee from Etiopia. He is a writer and he has had two books published in his homeland. Poems and short stories. And then Adane has one big passion: Philosophy.

Adane is a writer and the first thing he asks for when arrived to Italy is a library

A rescueship recently picked up him and 180 other refugees and migrants from the sea. Malta said no when the ship asked to go into the harbour. Italy agreed that the ship could land the many people on Lampedusa. From there they were taken to Sicily which brought Adane and the other rescued to a migrantcamp in a smaller village on Sicily.

-It was awful three days onboard the woddenboat in the icy cold Mediterranean, Adane writes. Suddenly the motor broke down, but luckily they succeeded in making it work again. When they spotted the rescue ship the 180 people on board the wooden boat was so relieved.

One morning in the beginning of November I get this message from Adane:

-Miss. Now I am in Italy.

It is about two weeks since I have heard from Adane. At that time I understood he was in Tripoli waiting for his turn to cross the Mediterranean to Europe. Adane is just one out of many who have been stranded under awful and inhuman conditions in Libya. He has been there for one and a half year, locked up in several detentions centers and he has experienced how the Libyan police and human smugglers are insulting the refugees with rape, torture and even murder. Once in a while he writes and asks if I have any news from the sea.

A couple of days after his arrival to the camp on Sicily he is writing again.

-I can not stay here. It is far out in the country and this willage only have a small library and there are no books in English. Only in Italian. I am confused about everything.

We discuss his possibilities. I do not know much about the conditions for migrants in Italy. Adane starts learning Italian from an app on his telephone.

And then I do not hear from Adane for a while. Like with all my contacts in Libya I sometimes look at Messenger to see if they have been online – if they have they must be alive a fact you can never be sure of in Libya. One morning there is a new message from Adane:

I am now in France, he writes. I am just so happy. Now I can read all the big French philosophers and writers like Camus, Victor Hugo, Sartre, Rene Descartes, Roussos and all the big Russian writers.

Adane is also an electrician and first of all he hopes for asyleum in France and a job. At the moment he is staying in an African friends house in Grenoble, but the next day, he writes that now he is living in the street. He could not stay on a in this friends house, whom he just met on his way from the French-Italian border to Grenoble. A few hours later he write that now he has found a house for refugees, where he can stay. At least for some days.

-France is a good country. Even here in Grenoble there are four universities and big industries. I am sure I will succeed and reach my goal, he writes.

-It is just now I need some help. A safe place to sleep, something to eat, a bath and a place to wash my clothes. Soon I will be able to manage on my own and I will create my life in my own way.

I have more with Adane about his life in Libya and his dreams for the future, written by himself.

20191231_125742404_iOS